STORYTELLER

STORYTELLER
OPLEVELSER MED EN NY DIMENSION Hvordan kan vi skabe aktivitet I områder eller byrum? Hvordan kan vi skrue op for formidlingen om den verden, vi lever I? Storyteller forener lyd med det fysiske rum på en innovativ måde, der stimulerer sanserne og skaber nye oplevelser på tværs af aldersgrupper.

Storytellers visuelle udtryk er bygget op om et karakteristisk korpus i patineret CORTEN stål. Det enkle design kan placeres I ethvert miljø og tilpasses til ethvert formål.

Storyteller bygger på den erfaring og knowhow, som er opbygget i Energileg. Designet af Rune Balle og Christian Bjørn og udviklet i samarbejde med Energilegs stifter Ole Jönsson.

STORYTELLER EXPERIENCES WITH A NEW DIMENSION How can we create activity in areas or urban spaces? How can we turn up the communication about the world we live in? Storyteller unites sound with physical space in an innovative way that stimulates the senses and creates new experiences across age groups.

The Storyteller’s visual expression is based on a characteristic corpus of patinated CORTEN steel. The simple design can be placed in any environment and customized for any purpose.

Storyteller is based on the experience and know-how that is built up in Energileg. Designed by Rune Balle and Christian Bjørn and developed in collaboration with Energilegs founder Ole Jönsson.

There will be a link to Storyteller’s homepage as soon as possible